Aktavio Lioss™ mūzikas spēks

 

Tā ir mūzika, kurai nav līdzīgas nekur pasaulē. Katru skaņu, katru akordu un mirkli šajā mūzikā, tāpat kā Aktavio Lioss sirdi, pilda labestība, bezgalīga Mīlestība un dziļas zināšanas.

Aktavio Lioss mūzikas darbos ataino savu redzējumu, sajūtu un skaņu vibrācijas no Visuma pārpilnības. Tajos plūst ar īpašu, Mīlestības enerģiju piestrāvotie skaņu un izjūtu mirkļi.


Iespējamās reakcijas, klausoties mūziku un skatoties video


Klausoties Aktavio Lioss™ mūziku un skatoties video, cilvēkā rodas trīs veidu reakcijas:
1. Cilvēks aiziet plūstošā, patīkamā eiforijas stāvoklī, lidojumā, gaismā, pilnībā, piepildījumā.
2. Cilvēks aizmieg un pamostās uz melodijas beigām. Tas nozīmē, ka zemapziņā notiek dziļas un plašas izmaiņas.
3. Cilvēku mūzika kaitina - tas nozīmē, ka Dvēsele ir vairāk piesārņota, samezglota.
Jebkurā no reakciju veidiem cilvēka enerģētikā notiek lielas izmaiņas. Cilvēks pozitīvi mainās un pakāpeniski iet uz Mīlestību, gaismu un labāku dzīvi.

 

Mūzika un video attīra un harmonizē cilvēka smalkās struktūras 3 līmeņos: prāta, Dvēseles un fiziskā ķermeņa šūnu.

Aktavio Lioss muzikālie darbi pozitīvi maina cilvēka izjūtu pasauli – Dvēseli. Tā ir izjūtu alķīmija. Šie darbi pārveido negatīvas izjūtas uz patīkamām. Tā ir iespēja dusmas, agresiju, pretestību u.c. nevēlamas izjūtas mainīt uz Mīlestības izjūtām – sapratni, pieņemšanu, piedošanu, pateicību, pazemību, cieņu un ticību.

Mūzika un video atjauno cilvēka kopējo enerģētiku, kas ir pamats veiksmei visos dzīves aspektos - veselībā, attiecībās, darbā, seksā, materiālā pasaulē un visā kopējā dzīves ceļa virzībā
Mūzikas lietošana un ierobežojumi


Mūzika un video ir spēcīgi un transformējoši! Pēc klausīšanās vērojiet savas izjūtas un izmaiņas dzīves procesos. Ja aktivizējas emocijas un dzīvē notiek daudz un izteiktas izmaiņas, klausīšanos uz kādu laiku pārtrauciet. Kad uzaktivizētie procesi ir nomierinājušies, turpiniet mūzikas klausīšanos. Tā pamazām cilvēks maina un attīsta savu enerģētiku un maina dzīves procesus uz veiksmi, harmoniju uz mīlestību!


Ieteikumi, kā klausīties mūziku un skatīties video


Mūzika palīdzēs dzīves situācijās, ja to klausīsieties Mīlestības izjūtās – pateicībā, piedošanā, pieņemšanā, pazemībā, cieņā un ticībā: 

  • Klausoties mūziku, atkārtojiet pie sevis konkrētam dzīves brīdim atbilstošu mantru. Piemēram, ticības, drosmes un pārliecības veidošanai “Lai manā dzīvē ienāk tas, kas man patiešām ir vajadzīgs!”, harmonijas veidošanai “Es pieņemu dzīvi tādu, kāda tā ir. Es izvēlos labestību un mīlestību.”. Šīs mantras ir vienkāršas, pozitīvas un ļoti iedarbīgas. 
  • Klausoties mūziku, visu savu uzmanību koncentrējiet uz vienu izvēlētu priekšmetu vai ziedu Jūsu tuvumā bez vērtēšanas. Centieties, lai domas nobremzējas un ļauj apziņu fokusēt uz izvēlēto priekšmetu. Ja domas parādās, tad atkal apzināti pievērsieties koncentrācijai. Apziņas trenniņš, pierodiet disciplinēt savas domas. Jo disciplinētu domu var koncentrēti novirzīt uz vēlamo procesu veidošanu dzīvē. Viss, ko mēs jūtam un domājam, ienāk un piepildās mūsu dzīvē – tāds ir Visuma likums!
  • Klausoties mūziku, iztēlojieties, ka Jūs atgriežaties kādā patīkamā vietā pie dabas, kur esat juties harmoniski, vēlams vienatnē. Atsauciet atmiņā, ko tur redzējāt, dzirdējat, jutāt. Fokusējiet apziņu tikai uz savām pozitīvajām izjūtām, neaktivizējot domu skrējienu. 

Izvēlieties to sadarbības veidu ar mūziku, kuru tai brīdī sajūtat kā vispiemērotāko. Klausieties dažādas melodijas un izmantojiet dažādus sadarbības veidus ar mūziku, lai notiek nepārtraukta attīstība! 

 

Lai katram izdodas mainīties, veidot pozitīvo un iet uz Mīlestību! 

LAWIO - Lioss Aktavio Iedvesmas un Iespēju Pasaule

Top melodijas

Melodijas $Cena Pirkt

Pierakstīties uz jaunumiem